Monolan häämatka-aitan kunnostushanke

Monola-seura ry ryhtyi heti perustamisensa jälkeen toimiin Monolan aitan säilyttämiseksi ja kunnostamiseksi käynnistäen syksyllä 2015 neuvottelut eri yhteistyötahojen kanssa. Maaliskuussa 2016 Lieksan kaupunki teki päätöksen Monolan aitan lahjoittamisesta ja maa-alueen vuokraamisesta Monola-seuralle. Vaara-Karjalan Leader ry esitti toukokuussa 2016 Leader-rahoituksen myöntämistä Monola-hankkeelle. Pohjois-Karjalan ELY-keskus vahvisti Monola-hankkeen rahoituksen 21.9.2016. Leader-hankkeen mahdollistivat Jussi Makkosen omarahoitusosuudeksi lahjoittamat levy- ja konserttituotot.

 

Monola-hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 84 000 euroa, josta investointien osuus on 59 000 euroa ja kehittämisosion osuus 25 000 euroa. Monolan aitan kunnostustyöt tehdään yhteistyössä Museoviraston kanssa restaurointiperiaatteella ja säilyttäen kaikki rakennuksen eri kerrostumat.

 

Kesällä 2016 Monolan aitalla tehtiin raivaus-, siivous- ja purkutöitä talkoovoimin. Varsinaiset kunnostustyöt kahden kirvesmiehen ja talkoolaisten voimin pääsivät alkamaan syyskuun 2016 lopussa. Joulukuun alkupäiviin mennessä aitan hirsiosat, terassi ja kattolaudoitus oli saatu kunnostetuksi, väliin talven viimaa ja lumikinoksia uhmaten. Kevätkauden 2017 työt alkoivat toukokuussa päreiden höyläyksellä, pärekaton tekemisellä sekä sisäosien, ovien ja ikkunoiden korjaamisella.

 

Hankkeen avulla säilytetään kulttuuri- ja sivistyshistoriallisesti arvokas kohde ja miljöö sekä luodaan edellytyksiä kulttuuri- ja kulttuurimatkailutoiminnan kehittämiselle. Hankkeen jälkeisen toiminnan hoitamiseksi kootaan matkailu-, kylä- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyöverkosto sekä kerätään Monolaan ja Sibeliuksiin liittyvää perinnettä ja historiaa tulevien käyttäjien tarpeisiin. Tietoa Monola-hankkeesta ovat viime vuosina maailmalle vieneet sellisti Jussi Makkonen ja pianisti Nazig Azezian, joiden Sibelius-konserteissa eri puolilla maailmaa on ollut satoja tuhansia kuulijoita.

Kuvaaja: Sini Nevalainen

Kuvaaja: Laura Hotulainen

Kuvaaja: Laura Hotulainen

​© 2015 Monola-seura ry